Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

Początki funkcjonowania rzgowskiej przychodni nie są dokładnie znane. Rzgowski Ośrodek Zdrowia, bo tak pierwotnie nazywała się rzgowska przychodnia, początkowo mieścił się w budynku przy ul. Rawskiej. W 1978 roku wybudowano nowy gmach przy ul. Ogrodowej 11a ze środków funduszu społecznego. W tamtym czasie kierownikiem placówki była doktor Danuta Dąbrowska, a sam ośrodek był jednostką organizacyjną Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Górna. Poza podstawową opieką zdrowotną (2 internistów, 1 pediatra) pacjenci mogli korzystać także z usług gabinetu ginekologiczno-położniczego i stomatologicznego. Ten drugi został przeniesiony do nowego budynku z wcześniejszej lokalizacji, w Urzędzie Gminy w Rzgowie. Pracowało w nim dwóch lekarzy stomatologów.

W 1980 roku powstał gabinet fizykoterapii obsługiwany przez jednego technika fizjoterapii.

W 1995 roku nastąpiła zmiana kierownictwa, doktor Dąbrowską zastąpiła na tym stanowisku doktor Grażyna Czuba-Gręda, która pełniła tę funkcję przez okres 9 miesięcy. 1 października 1996 roku funkcję kierownika objęła powołana przez dyrektora ZOZu Łódź-Górna lek. med. Elżbieta Solnica – specjalista chorób wewnętrznych. Przełomowym wydarzeniem w historii placówki było wydzielenie jej w dniu 1 sierpnia 2000 roku ze struktur ZOZu Łódź-Górna i utworzenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie, którego organem założycielskim została Gmina Rzgów. Od tego momentu nastąpił szybki i systematyczny rozwój placówki. Dzięki pomocy udzielonej przez Gminę  przeprowadzono w latach 2001-2003 gruntowny remont gmachu GPZ. Jednocześnie przeniesiono gabinet fizykoterapii do sąsiadującego z Przychodnią budynku apteki oraz rozszerzono zakres świadczonych w nim usług o terapię manualną, masaż i kinezyterapię, co było możliwe dzięki podjęciu współpracy z magistrem fizjoterapii.

W 2003 roku zainicjowano również proces informatyzacji, poprzez zakup pierwszych komputerów i podłączenie Przychodni do sieci internetowej.

Kolejne lata to nabycie samochodu służbowego dla potrzeb placówki, a także zakup niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania Przychodni specjalistycznego sprzętu medycznego. W 2008 roku przebudowano wejście główne oraz zamontowano dźwig osobowy ułatwiając tym samym dostęp osób niepełnosprawnych do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Przychodni.

W 2014 roku przy wejściu do budynku rehabilitacyjno-aptecznego wybudowany został podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Od listopada 2003 roku Łódzki Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przejął funkcje od Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych, jako następstwo centralizacji w ramach reformy służby zdrowia w Polsce.

W celu rozszerzenia pomocy dla pacjentów GPZ bez potrzeby udawania się do innych placówek zdrowotnych, do internistów, stomatologów, fizjoterapeutów, ginekologa, dołączyli i inni pracownicy służby zdrowia. Konsultacje z chirurgiem i ortopedą w 2008 roku mieściły się w ramach POZu, natomiast w latach 2009-2011 były finansowane przez Gminę w ramach programu zdrowotnego „ Program profilaktyki choroby zwyrodnieniowej stawów, choroby zakrzepowej żył oraz nowotworów jelita grubego”. Ponadto program zawierał badania i potrzebne materiały medyczne.

Pierwsze kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia podpisane zostały w listopadzie 2003 roku. W ramach umów z GPZ w Rzgowie stopniowo pojawiały się na terenie przychodni poszczególne gabinety specjalistyczne, do których zakupiono niezbędny sprzęt medyczny. Doposażenie gabinetów w potrzebne urządzenia było bowiem warunkiem zawarcia powyższych kontraktów.

W latach 2016-18 realizowany był program „Piękny uśmiech na lata”, finansowany przez Gminę Rzgów, w ramach którego dzieci z lokalnych szkół mogły dokonać przeglądu i leczenia zębów. Rok 2018 to czas kolejnych zmian.

Najistotniejsza nastąpiła na stanowisku  kierownictwa Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie – od dnia 1 maja funkcję tą pełni pan Jarosław Nettik (od lipca 2018 roku jako dyrektor GPZ) od jesieni tego samego roku pojawiło się nowe stanowisko – zastępcy dyrektora, które powierzono zatrudnionej w kwietniu, na stanowisku lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lek. med. Agnieszce Bratkowskiej. W lutym 2018 roku specjalistą do spraw personelu średniego i niższego w miejsce pani Jadwigi Gluby została pani Jolanta Majer. We wrześniu 2018 roku dział administracji przychodni, który dotychczas mieścił się w budynku głównym, przeniesiony został do pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku rehabilitacyjno-aptecznego, dzięki czemu w budynku głównym przychodni utworzone zostały dodatkowe 2 gabinety lekarskie. Przychodnia wzbogaciła się o nowych specjalistów z zakresu ortopedii, dermatologii i kardiologi, którzy w ramach komercyjnych konsultacji świadczą również usługi takie jak USG narządu ruchu, USG bioderek u niemowląt, echokardiografię czy badania zmian skórnych dermatoskopem.

W 2020 roku placówka została wyposażona w klimatyzację oraz doszło do przebudowy istniejącego parkingu, dzięki czemu Przychodnia zyskała około 15 nowych miejsc parkingowych dla pacjentów.