Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

Początki funkcjonowania rzgowskiej przychodni nie są dokładnie znane. Rzgowski Ośrodek Zdrowia, bo tak pierwotnie nazywała się rzgowska przychodnia, początkowo mieścił się w budynku przy ul. Rawskiej. W 1978 roku wybudowano nowy gmach przy ul. Ogrodowej 11a ze środków funduszu społecznego. W tamtym czasie kierownikiem placówki była doktor Danuta Dąbrowska, a sam ośrodek był jednostką organizacyjną Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Górna. Poza podstawową opieką zdrowotną (2 internistów, 1 pediatra) pacjenci mogli korzystać także z usług gabinetu ginekologiczno-położniczego i stomatologicznego. Ten drugi został przeniesiony do nowego budynku z wcześniejszej lokalizacji, w Urzędzie Gminy w Rzgowie. Pracowało w nim dwóch lekarzy stomatologów.

W 1980 roku powstał gabinet fizykoterapii obsługiwany przez jednego technika fizjoterapii.

W 1995 roku nastąpiła zmiana kierownictwa, doktor Dąbrowską zastąpiła na tym stanowisku doktor Grażyna Czuba-Gręda, która pełniła tę funkcję przez okres 9 miesięcy. 1 października 1996 roku funkcję kierownika objęła powołana przez dyrektora ZOZu Łódź-Górna lek. med. Elżbieta Solnica – specjalista chorób wewnętrznych. Przełomowym wydarzeniem w historii placówki było wydzielenie jej w dniu 1 sierpnia 2000 roku ze struktur ZOZu Łódź-Górna i utworzenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie, którego organem założycielskim została Gmina Rzgów. Od tego momentu nastąpił szybki i systematyczny rozwój placówki. Dzięki pomocy udzielonej przez Gminę  przeprowadzono w latach 2001-2003 gruntowny remont gmachu GPZ. Jednocześnie przeniesiono gabinet fizykoterapii do sąsiadującego z Przychodnią budynku apteki oraz rozszerzono zakres świadczonych w nim usług o terapię manualną, masaż i kinezyterapię, co było możliwe dzięki podjęciu współpracy z magistrem fizjoterapii.

W 2003 roku zainicjowano również proces informatyzacji, poprzez zakup pierwszych komputerów i podłączenie Przychodni do sieci internetowej.

Kolejne lata to nabycie samochodu służbowego dla potrzeb placówki, a także zakup niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania Przychodni specjalistycznego sprzętu medycznego. W 2008 roku przebudowano wejście główne oraz zamontowano dźwig osobowy ułatwiając tym samym dostęp osób niepełnosprawnych do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Przychodni.

W 2014 roku przy wejściu do budynku rehabilitacyjno-aptecznego wybudowany został podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Od listopada 2003 roku Łódzki Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przejął funkcje od Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych, jako następstwo centralizacji w ramach reformy służby zdrowia w Polsce.

W celu rozszerzenia pomocy dla pacjentów GPZ bez potrzeby udawania się do innych placówek zdrowotnych, do internistów, stomatologów, fizjoterapeutów, ginekologa, dołączyli i inni pracownicy służby zdrowia. Konsultacje z chirurgiem i ortopedą w 2008 roku mieściły się w ramach POZu, natomiast w latach 2009-2011 były finansowane przez Gminę w ramach programu zdrowotnego „ Program profilaktyki choroby zwyrodnieniowej stawów, choroby zakrzepowej żył oraz nowotworów jelita grubego”. Ponadto program zawierał badania i potrzebne materiały medyczne.

Pierwsze kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia podpisane zostały w listopadzie 2003 roku. W ramach umów z GPZ w Rzgowie stopniowo pojawiały się na terenie przychodni poszczególne gabinety specjalistyczne, do których zakupiono niezbędny sprzęt medyczny. Doposażenie gabinetów w potrzebne urządzenia było bowiem warunkiem zawarcia powyższych kontraktów.

W latach 2016-18 realizowany był program „Piękny uśmiech na lata”, finansowany przez Gminę Rzgów, w ramach którego dzieci z lokalnych szkół mogły dokonać przeglądu i leczenia zębów. Rok 2018 to czas kolejnych zmian.

Najistotniejsza nastąpiła na stanowisku  kierownictwa Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie – od dnia 1 maja funkcję tą pełni pan Jarosław Nettik (od lipca 2018 roku jako dyrektor GPZ) od jesieni tego samego roku pojawiło się nowe stanowisko – zastępcy dyrektora, które powierzono zatrudnionej w kwietniu, na stanowisku lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lek. med. Agnieszce Bratkowskiej. W lutym 2018 roku specjalistą do spraw personelu średniego i niższego w miejsce pani Jadwigi Gluby została pani Jolanta Majer. We wrześniu 2018 roku dział administracji przychodni, który dotychczas mieścił się w budynku głównym, przeniesiony został do pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku rehabilitacyjno-aptecznego, dzięki czemu w budynku głównym przychodni utworzone zostały dodatkowe 2 gabinety lekarskie. Przychodnia wzbogaciła się o nowych specjalistów z zakresu ortopedii, dermatologii i kardiologi, którzy w ramach komercyjnych konsultacji świadczą również usługi takie jak USG narządu ruchu, USG bioderek u niemowląt, echokardiografię czy badania zmian skórnych dermatoskopem.

W 2020 roku placówka została wyposażona w klimatyzację oraz doszło do przebudowy istniejącego parkingu, dzięki czemu Przychodnia zyskała około 15 nowych miejsc parkingowych dla pacjentów.